10/04/2017 14:00
Lượt xem: 329
THAM NHŨNG VÀ KẺ CƯỚP

CL: Từ đó suy ra ở đất nước này có đến gần 50 triệu kẻ cướp!

Kết quả hình ảnh cho kẻ cướp

 

Sinh thời, Trần Khánh Dư là người tham, vơ vét của dân từ thuế chợ, thuế đường, thuế sông... cho đến độc quyền buôn bán nón bảo hộ (gọi là nón Ma lôi)...

Khánh Dư có thằng con trai, đặt tên là Trần Khánh Kiệt. Quan phủ Khoái Châu muốn nịnh Khánh Dư, mới hỏi:

- Sao chúa công lại đặt tên con là Khánh Kiệt?

Khánh Dư trả lời:

- Có bao nhiêu chữ đẹp, thiên hạ ai chả muốn vơ vào tên con mình, nhưng có đứa nào đạt được tất cả đâu? Chữ Khánh và chữ Kiệt, đều là chữ hay cả. Đặt như thế, để mong nó được 1 trong 2 chữ là tốt rồi. Có đâu được cả 2 chữ bao giờ?

Quan phủ Khoái nhân đấy bèn nịnh:

- Hay là chúa công cho công tử về làm quan ở phủ tôi, thì chẳng bao lâu, công tử sẽ đạt chữ "Khánh" (mừng) dễ như trở bàn tay?

Khánh Dư bảo:

- Ta đã mang tiếng là quan tham, nhưng chỉ tham nhũng của cải, tài vật, không tham nhũng quyền lực. Một kẻ tham nhũng của cải thì cũng ví như 1 tên kẻ cướp vậy. Nhưng 1 kẻ tham nhũng quyền lực thì ví như 100 tên kẻ cướp. Nay ông lại muốn đời sau so sánh ta với 100 tên kẻ cướp hay sao?

Quan phủ Khoái nghe vậy xấu hổ mà cáo lui.

ST 

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang