15/03/2017 07:00
Lượt xem: 347
Vẻ đẹp cơ thể phụ nữ qua tác phẩm của các danh họa

Dõi theo lịch sử ngành mỹ thuật, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp cơ thể phụ nữ đã được hàng vạn họa sĩ khám phá, thể hiện ở hàng triệu họa phẩm ra mắt từ xưa tới nay, được thể hiện hết sức đa dạng, đặc biệt là phản ánh qua lăng kính của các thiên tài nghệ thuật.

 Xin chọn lọc một số bức họa quý báu trong tài sản văn hóa của nhân loại từ giai đoạn Phục hưng đến nay để các bạn thưởng thức và thấy được vẻ đẹp người Phụ nữ đã được các danh họa thể hiện như thế nào.

La Primavera, Sandro Botticelli (1482)

The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485)

The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485)

1500

The Three Graces - Raphael (1504)

Leda the Swan, Leonardo da-Vinci (1510)

Allegory, Angelo Bronzino (1569)

1600

Poussin Triumph de Neptun, Nicolas Poussin (1610)

Danae, Artemisia Gentileschi (1612)

Danae, Orazio Gentileschi (1621)

Judgement of Paris, Peter Rubens (1623)

Three graces, Peter Rubens (1639)

Venus at her mirror, Diego de Velázquez (1651)

1700

Diana after the Hunt, Francois Boucher (1745)

Mademoiselle O'Murphy, Francois Boucher (1752)

The Sabine Women Enforcing Peace by Running between the Combatants, Jacques-Louis David (1794-1799)

1800

The Nude Maja, Francisco de Goya (1800)

La grande Odalisca - Jean-August Dominique Ingres (1814)

Venere Anadiomene - Jean-August Dominique Ingres (1848)

La Sorgente - Jean-August Dominique Ingres (1856)

Une Odalisque - Gervex Henri (1843)

La bagnante - Gustave Courbet (1845)

Apres le bain - Bouguereau (1875)

Sirens, Charles Edward Boutibonne (1883)

L'innocence - Felix Henri Giacomotti (1884)

La Brie du Printemps - William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

Le Printemps, William-Adolphe Bouguereau

The Abduction of Psyche, William-Adolphe Bouguereau

Young Girl Defending Herself against Eros, William-Adolphe Bouguereau (1880)

La Vague, William-Adolphe Bouguereau (1896)

The Bathers, Pierre Auguste Renoir (1887)

Nude, Pierre Auguste Renoir

1900

Danae, Carolus-Duran (1837 - 1917)

At Low Tide, Sir Edward John Poynter (1908)

D.D.5a, Sir Gerald Kelly (1924)

Movimento, , Bruno Di Maio

Untitled Nude Brunette, Bruno Di Maio

S.T (Theo reds.vn)

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang