06/12/2014 10:32
Lượt xem: 2343
CÁI KÉO THỢ MAY - Thơ Dương Đoàn Trọng 

Đã bắt giạng ra lại khép vào
Đóng đinh chắc thế cưỡng làm sao
Không thương tình vải tươi sen cúc
Chẳng tiếc duyên tơ thắm mận đào
Cắt xén đời hoa quen mượn lưỡi
Chia lìa thân lụa khỏi nhờ dao
Mong người chắp lại từng vuông nát
Chớ gán cho em tiếng hỗn hào

Dương Đoàn Trọng

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang