Tin trang chủ
26/01/2017 07:00
Lượt xem: 274
Lê Tắc - Nguyễn Xuân Hưng

Số phận của một trí thức giỏi, u mê lấy chủ thuyết làm trời, đọc sách chỉ biết có chữ, không biết hồn dân tộc ở đâu, không biết dân là gì, như Lê Tắc thì thời nào cũng có. Nhưng chỉ có Lê Tắc là may mắn cuối đời dồn tài vào tác phẩm, nên còn lại để đời sau phán xử mình. Nhiều kẻ học hành đỗ đạt, vươn đến làm quan làm vua đến tột bậc nhưng coi sách vở Nho giáo như sách Thánh, lấy chủ thuyết làm vĩnh viễn,coi đất Trung Nguyên như đất tổ, cam tâm mời giặc vào nước ta chỉ để giữ cái vương quyền, thì đời đời sẽ bị nhân dân phỉ nhổ.

Lê Tắc (cũng có phiên âm là Lê Trắc), đời nay biết đến nhiều là tác giả của bộ sử An Nam chí lược. Nhưng ít người biết là Lê tắc là một trí thức theo chủ đầu hàng giặc ngoại xâm, phục vụ cho triều đình giặc.

Bộ An Nam chí lược cũng như các bộ sử Việt thường sao tẩm dữ liệu từ tài liệu Tàu, nhưng Lê Tắc tham khảo trực tiếp văn bản Tàu đương thời, viết lại những chi tiết tài liệu mà các ông sử gia Đại Việt không có, lại là nhân chứng của cuộc kháng chiến chống Nguyên, là bên phản bội, viết sử dưới con mắt là sử gia triều Nguyên, nên bộ sử này sau nhiều năm mới xuất hiện, nó có ý nghĩa tham khảo rất tốt.

Lê Tắc dòng dõi họ Nguyễn, tổ tiên cũng làm Thứ sử Giao Châu từ thế kỷ IV, con nuôi họ Lê nên lấy họ Lê, là người hay chữ (tất nhiên thấm nhuần học thuyế Nho giáo, kim chỉ nam trị nước của người TQ). Lê Tắc là môn đệ của Chương hiến hầu Trần Kiện, năm 1285, khi quân Toa Đô đánh vu hồi từ biển vào Thanh Nghệ, khí thế rất lớn, quân triều Trần do Trần Kiện chỉ huy đã đầu hàng Toa Đô, môn hạ hàng trăm người theo Kiện phản bội, trong đó có Lê Tắc.

Trần Kiện là con Trần Quốc Khang, trấn thủ Thanh -Nghệ. Căn cứ vào tước của Kiện là hầu, có thể đoán Kiện chỉ là con thứ. Số phận Quốc Khang rất kỳ lạ. Khi vợ Trần Liễu là bà Thuận Thiên bị ép bỏ ông Liễu, mà phải lấy Trần Cảnh (vua Thái tông) thì bà đã có mang. Sử liệu có chỗ viết, Thủ Độ hứa với Trần Liễu là người con này ra đời, nếu là con trai sẽ cho kế nghiệp ngôi vua. Người con này sinh ra chính là Trần Quôc Khang. Như thế là Quốc Khang tiếng là con vua Thái tông, nhưng thực ra lại là con Trân Liễu, cùng cha khác mẹ với Hưng Đạo vương Quốc Tuấn. Sau này Thái tông dĩ nhiên truyền ngôi cho Trần Hoảng (Thánh tông) là con tiếp sau của bà Thuận Thiên, chứ không phải Quốc Khang. Quốc Khang ở vào thế như vậy, nên xin trấn thủ Nghệ An, xa triều đình. Sau này, chỉ có Quốc Khang (và con cháu) là không theo lệ cua triều Trần, không lấy người trong họ, mà lấy con cháu người ngoại tộc. Họ Trần ngày nay ở Nghệ An chắc nhiều chi là hậu duệ của ông Quốc Khang.

Quôc Khang có lối thoát riêng, chọn cho mình một cõi sống hợp lý hợp tình, nhưng con cái ông thì có kẻ lại ôm hận với triều đình, có lẽ cuộc đời Quốc Khang hiểu rõ triều chính họ tộc, hiểu đời hơn đám con trẻ sinh ra đã hưởng lộc rồi. Nên Trần Kiện có ý phản từ lâu, khi quân Toa Đô vào là lóa mắt trước sức mạnh của giặc, chộp cơ hội trả thù. Trong khi đó, bố (Quốc Khang) và chú ruột (Quang Khải) lo chống giữ phòng thủ, thì Kiện trở thành chó ngựa cho quân Nguyên, khiến cho quân triều đình tổn thất lớn.

Lê Tắc theo Kiện đầu hàng, khi quân Nguyên thua thì rút theo về TQ. Năm 1287, quân Thoát Hoan áp tải An Nam quốc vương Trần Ích Tắc về làm vua ngụy, thì Lê Tắc cũng theo hầu. Khi quân Nguyên đại bại, Lê Tắc đã vất vả liều chết hộ tống con trai Trần Ích Tắc về TQ, rồi được làm quan cho triều Nguyên, cùng các ông chủ đầu hàng sống ở đất TQ.

Số phận của một trí thức giỏi, u mê lấy chủ thuyết làm trời, đọc sách chỉ biết có chữ, không biết hồn dân tộc ở đâu, không biết dân là gì, như Lê Tắc thì thời nào cũng có. Nhưng chỉ có Lê Tắc là may mắn cuối đời dồn tài vào tác phẩm, nên còn lại để đời sau phán xử mình. Nhiều kẻ học hành đỗ đạt, vươn đến làm quan làm vua đến tột bậc nhưng coi sách vở Nho giáo như sách Thánh, lấy chủ thuyết làm vĩnh viễn,coi đất Trung Nguyên như đất tổ, cam tâm mời giặc vào nước ta chỉ để giữ cái vương quyền, thì đời đời sẽ bị nhân dân phỉ nhổ.

Nguyễn Xuân Hưng
 

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang